Graviditetens psykologi og prænatal tilknytning

Kære vordende forældre.

Jeg vil gerne starte med at præsentere mig selv. Jeg hedder Kristina, er uddannet pædagog og jordemoderstuderende på 5. semester og er ansat som sekretær hos Cyclus Klinik København. Jeg kommer oprindelig fra Østjylland og har nu boet her i København i godt to år. Jeg sidder og tager telefonen 1-2 gange om ugen og hjælper til med diverse administrative opgaver i klinikken. I er altid velkomne til at ringe, hvis I har spørgsmål omkring jeres graviditet eller bare gerne vil vide mere om de scanninger og andre tilbud, vi har i klinikken.

I weekenden brugte jeg min lørdag på at være på kursus omhandlende Graviditetens psykologi og Prænatal tilknytning. Det var et rigtig spændende kursus, som blev afholdt af psykolog og jordemoder Anna-Katherine Højland.

Da jeg tog min uddannelse som pædagog, var der meget fokus på det fødte barns tilknytning til dets forældre. Man snakkede ikke rigtig om betydningen af den gravide tilknytning til barnet i maven. I dag ved de fleste nok, at stress, depression og angst i graviditeten har en påvirkning på barnets udvikling, men det er forholdsvis nyt, hvor meget den prænatale tilknytning egentlig betyder for barnets videre trivsel og udvikling. Prænatal betyder før fødsel. Når vi taler om prænatal tilknytning, taler vi om, at en gravid kvinde begynder at knytte sig til sit ufødte barn. Dette vil jeg komme nærmere ind på i dette indlæg. Tilknytningen til ens ufødte barn er en unik proces fra kvinde til kvinde og man skal huske på, at der er så meget, vi ikke ved endnu.

cyclusklinik_006C000000rfckt_kbh7

Man kan dele graviditetens psykologiske udviklingsfaser op i tre. Faserne behøver ikke at følge trimestrene.

Fusion:

Her opdager man de to blå streger på graviditetstesten. Barnet har endnu ikke givet sig til kende og det opleves uvirkeligt. Denne fase er meget præget af, at man skal acceptere, at der sker noget med kroppen, som man ikke kan styre. Biologien har taget magten og graviditetssymptomerne fylder i denne første fase; kvalme, træthed og brystspænding. Mange tænker tilbage på sit liv før graviditeten og begynder at forestille sig, sig selv som mor. Man går mere og mere ind i sin egen verden, får lettere til tårer og har sværere ved at styre sin irritation over småting. Socioøkonomiske faktorer spiller ind, sikkerheden omkring ens egen kønsidentitet har indflydelse på accepten af graviditeten. Mor og barn er sammensmeltet.

Differentiering:

I denne fase begynder man at acceptere barnet som et selvstændigt væsen. Man begynder at mærke liv og barnet føles mere virkeligt. Noget af den opmærksomhed som kvinden før har rettet mod sig selv, bliver nu rettet mod barnet. Den kommende mor forbereder sig på et livslangt ansvar og forbereder sig psykisk på at blive mor. Det er i denne fase, at mor og barn adskiller sig fra hinanden og den prænatale tilknytning starter. Denne fase slutter, når kvinden har en subjektiv oplevelse af, at barnet er stort nok til at overleve.

Separation:

Den psykologiske tilpasningsopgave består i at forberede sig på den fysiologiske adskillelse og på at påtage sig ansvaret for det nyfødte barn. Kvinden har ofte ambivalente følelser i forhold til gerne at ville beholde den særlige relation og samtidig kunne slippe for den fysiske belastning og møde barnet. Fokus rettes mod den forestående fødsel. Accepten af fødslen hjælpes på vej af, at den gravide føler sig fysisk besværet. Det er normalt at føle en tiltagende bekymring og uro i forhold til fødslen og tanker omkring, om barnet er sundt, velskabt og kan klare fødslen.

Når man har født, starter alle faserne på en måde forfra igen. I den første tid (fusionsfasen) er man i symbiose med sit lille barn. I den næste fase (differentieringsfasen) løsriver barnet sig mere fra sin mor og bliver sin egen. I den sidste fase (separationsfasen) er barnet blevet større og får mindre og mindre brug for sin mor.

En graviditet er den største, hurtigste menneskelige udviklingsproces, der findes (Daniel Stern). Det er en periode med konstruktiv sårbarhed som giver en følelsesmæssig åbning til at forandre og udvikle sig. Man kan sige, at graviditeten er en forstyrrelse på det psykiske plan hvor ens ”selv” bliver brudt ned og man skal bygge sig selv op på en ny måde. Hele ens identitet bliver rekonstrueret.

cyclusklinik_006C000000rfckt_kbh4

I dag har vi i svangreomsorgen rigtig meget fokus på den fysiske og den kliniske del. Vi screener en hel masse for at sikre os, at vi får et godt barn og en rask mor ud på den anden side. Vi måler blodtryk, stikser urin, lytter hjertelyd, sikrer os at baby vokser som den skal, scanner osv. Alt dette er super vigtigt, det må vi ikke undervurdere, men jeg mener, at det følelsesmæssige perspektiv i graviditeten er et overset emne og bør have en ligeså stor plads i svangreomsorgen. For at forstå prænatal tilknytning vil jeg først nævne John Bowlby, som var børnepsykiater og psykoanalytiker. Han betragtes som grundlæggeren af tilknytningsteorien og beskriver blandt andet at:

”Tilknytningsteorien betragter tilbøjeligheden til at skabe nære emotionelle bånd til særlige individer som et grundelement i menneskets natur, der allerede er til stede i kimform hos den nyfødte og varer ved gennem det voksne liv ind til alderdommen.”

Teorien kan i barnealderen bedst forstås som en relations-proces mellem en forælder og et spædbarn, som efter barnets sjette levemåned resulterer i et særligt psykologisk bånd mellem dem. Forskning viser, at far kan være en ligeså god tilknytningsfigur som mor. Hvis man har lyst til at læse mere om Bowlbys teori kan man klikke her.

Barnet er født med et tilknytningssystem, der består af tilknytningsadfærd og udforskningsadfærd. Systemet aktiveres, når barnet er bange, sygt eller ked af det (stresset), hvorved det giver tilknytningssignaler (fx gråd) som signal til dets forælder, hvis omsorgssystem dermed aktiveres (forældrene trøster og beskytter). Barnets mentale repræsentationer af tilknytning dannes og udvikles dermed på baggrund af, hvordan omsorgspersonen gentagende gange har reagereret og responderet på dets tilknytningssignaler. Kvaliteten af dette tidlige forældre-barn samspil er central for barnets fysiske og mentale helbred og udviklingsmuligheder, herunder kognitivt, socialt og emotionelt. Det er igennem de tidlige relationelle processer med bestemte voksne, at barnet udvikler en relation og tilknytning – et følelsesmæssigt varigt bånd, som er centralt for barnets overlevelse. Man kan sige, at når barnet er født er det barnet, der knytter sig til forældrene (uanset kvaliteten), men når barnet er i maven, er det forældrene der knytter følelsesmæssige bånd til barnet.

Det har vist sig, at børn som har en tryg tilknytning, set i forhold til de utrygt tilknyttede børn, har en lang række udviklingsmæssige outcomes. Dette er lige fra øget selvstændighed, sunde venne- og voksenrelationer, god følelsesmæssig egenregulering og håndtering af stress og kriser samt et positivt syn på og tillid til, at verden vil dem det godt. For de utrygt tilknyttede børn ser man en øget tendens til udvikling af en række relationelle og mentale udfordringer.

 Det er imidlertid ikke godt nok, først at starte med at tale om tryg tilknytning, når barnet er født. Vi skal helt tilbage til når barnet stadig er i livmoderen. Forskning har nemlig slået fast, at det som sker i livmoderen, kan have livslang effekt for barnet og relaterer sig til dets videre tilknytning, som er en af de allermest elementære dele af et barns udvikling. 1/3 af barnets hjerneudvikling sker i livmoderen og det er derfor ikke så underligt, at mors prænatale tilknytning til sit barn spiller en stor rolle – også på sigt.

Ideen om at der overhovedet kan eksistere en forbindelse mellem en mor og barnet allerede prænatalt, er formentlig opstået i forbindelse med observationer af dels den intense sorg, som mødre oplever i forbindelse med at have mistet et barn omkring fødslen. Derudover blev man klar over effekten af separation mellem en mor og hendes nyfødte barn. Forhold som disse har uden tvivl bidraget til udviklingen af begrebet prænatal tilknytning.

IMG_5210 (1)

Det, at den kommende mor både kan forestille sig selv som mor og det ufødte barn, er nogle er de psykologiske processer, der foregår prænatalt. Særligt empati og kognitive evner til at kunne forestille sig det ufødte barn, mener man har væsentlig betydning for kvaliteten af den prænatale tilknytning. Den prænatale tilknytning udvikles grundlæggende i takt med den fysiologiske udvikling af graviditeten, hvor den kommende mor erkender, at der er liv inde i hende selv og det ufødte barn bliver mere og mere menneskeligt for hende. Det har vist sig at prænatal tilknytning menes at hænge sammen med den grundlæggende erfaring med kærlighed. Det er således velkendt, at kommende mødre (og fædre) associerer til deres ufødte børn med positive følelser som kærlighed, varme og glæde. Det er derfor ikke uden betydning at de kommende forældre tænker på deres barn, er nysgerrige og fantaserer om det, giver sig hen til det og deler tanker og følelser omkring det ufødte barn med familie og venner. Ultralydsscanninger mener jeg derfor i høj grad også, kan være med til at forbedre den prænatale tilknytning til sit barn. Ligesom hjertelydsbamsen, som vi laver både i klinikken i København og Aarhus, giver en enorm tryghed og glidende overgang til livet udenfor livmoderen. Barnet sanser hjertelyden som det i størstedelen af graviditeten har genkendt ved at holde om navlesnoren. Det har mærket og lyttet til sin egen pulsation. Det har vist sig, at jo højere grad af tilknytning man har mens barnet stadig er i maven, jo bedre vil forældrene møde barnets behov når det er født og dermed vil det også få en stor chance for at få en tryg tilknytning senere i livet.

De fleste forældre får i dag vaccineret deres børn mod sygdomme. De tidlige omsorgsforhold, der vides at øge mulighederne for tryg tilknytningsudvikling, bør vi også tænke på at tilbyde alle børn, som et forhold på linje med vacciner mod sygdom. Tryg tilknytningsudvikling kan virke som en forebyggende vaccine – ikke en garanti – der beskytter mod udvikling af mentale helbredsproblemstillinger.

Graviditet betyder ikke kun et barns tilblivelse. Graviditet fører til forældreskab og familiedannelse. Graviditet er et barn – før det er født. Det vokser. Det udvikles. Det sanser. Det påvirkes. På godt og ondt.

10140465-1

Jeg vil slutte dette indlæg af med et sigende digt af professor M. Jennes:

Det du tror om mig,

sådan du er mod mig,

hvordan du ser på mig,

hvad du gør ved mig,

sådan bliver jeg.

Jeg ønsker jer alle en god graviditet og håber vi ses i Cyclus Klinik i København.

Gode råd mod kvalme!

Er du også en af dem der lider rigtig meget af kvalme? – eller er det bare ind i mellem? Uanset hvilken gruppe du høre til så kan det være meget irriterende for din hverdag. Og bare rolig du er ikke alene. Mellem 50-90% af alle gravide oplever at have kvalme inden for det først trimester.

drunk-1013965_960_720
Der er mange råd mod kvalme – så vælg dem som virker for dig

Den præcise grund til at du får kvalme er endnu ikke fundet. Men forskerne har prøvet at finde ud af hvad der kan få den til at forsvinde. Så her kommer vores tips:

 1. Undgå stress, både psykisk og fysisk.
 2. Drik vand i små mængder hele tiden – så undgår du også at blive dehydreret hvis du kaster meget op.
 3. Spis små måltider jævnt fordelt over dagen for at undgå sult. Følelsen af sult kan give dig kvalme.
 4. Hvis madosen giver dig kvalme så spis kolde måltider – eller send din partner i køkkenet 😉
 5. Ha’ altid snaks liggende på sengebordet. Det bedste er knækbrød eller kiks af en slags. Her er det en god ide selv at prøve dig frem og se hvad der virker for dig.
 6. Det er en god ide at spise lidt inden du står ud af sengen. Du har jo ligget i sengen i mange timer uden mad!
 7. Motion og frisk luft hver dag kan også lindre kvalmen.
 8. Tænk på noget andet – vi ved godt det er lettere sagt end gjort. Men prøv!

Heldigvis behøver du ikke bekymre dig om dit lille ufødte barn får alle de vitaminer og mineraler det skal have mens du har kvalme og kaster op. Vores krop er så smart indrettet at babyen nok skal få det den skal have – det er kun dig der kommer i underskud. Det skal du nok nå at rette op på, når kvalmen holder op – hvis du ellers var sund og rask inden du blev gravid.

Men husk altid at hvis du slet ingenting kan holde i dig og du bliver bekymret så snak med din læge!

På gensyn, Anna og Lise

Hvordan skal jeg spise under min graviditet?

Det kan være svært at finde ud af hvad man må og ikke må spise under sin graviditet. Vi har prøvet at gøre det simpelt og nemt at følge i en travl hverdag. Som udgangspunkt skal du stadig spise efter kostrådende. Sundhedsstyrelsen har  lavet 10 gode råd til hvordan du kan leve sundt. Men hvad siger kostrådene?

28942001_10215206517456904_606197058_o.png
Som gravid skal man som udgangspunkt spise efter kostrådene.

Kostrådene:

Overordnet skal du spise varieret, spis ikke for meget og være fysisk aktiv. Spis varieret, vil sige at du skal husker at få mad fra alle mad grupper. Det vil sige at spise både grøntsager, frugt, kød, kartofler, brød, ris og pasta over en tidshorisont på en uge.

Det primære budskab er også, at du skal se det som en balance mellem hvad du spiser og hvad du forbrænder ved fysisk aktivitet. Så hvis du går en ekstra lang tur med hunden, tager cyklen på arbejde i stedet for bussen og trappen frem for elevatoren, vil det også give dig lov til at have mindre sunde vaner ind i mellem – ex: søndags kagen til kaffen, fredagsslik til x-faktor.

De resterende af kostrådene er delt op i; det du skal spise mere af, det du skal spise mindre af og det at vælge de rigtige produkter. Her er vores guide til at spise efter kostrådene!

Det du skal spise mere af:

Fuldkorn, fisk, frugt og grøntsager.

Fuldkorn er godt for fordøjelsen, det holder dig mæt i længere tid og indeholder vigtige vitaminer og mineraler. Ved at vælge produkter med fuldkorns mærket får du hjælp til at vælge det rigtige produkt.

 • Vælg fuldkorn når du vælger brød, pasta og ris.
 • Du skal have mindst 75 g fuldkorn om dagen. Det kan du få ved fx. at spise 2 dl havregryn og et stykke rugbrød.
 • Du skal spise 250-300 g brød og andre kornprodukter om dagen, hvor minimum halvdelen af det brød du spiser bør være rugbrød.

Fisk skal du spise 350 g af om ugen hvoraf 200 g helst skal være fed fisk da disse er specielt rige på vitaminer og sunde fedtstoffer. Fed fisk er laks, sild, ørred og makrel.

29261505_624350354572779_1891905958284623872_n
Blåmuslinger og andre skaldyr tæller også med i fiske regnskabet
 • Spis fisk 2 gange om ugen som hovedret og 3 gange om ugen som pålæg eller tilbehør til frokost
 • Husk at både fiskefrikadeller, torskerogn og skaldyr også tæller med i regnskabet 😉

Som gravid er der nogle begrænsninger i hvilke fisk man ikke må spise. Som hovedregel kan man sige at man ikke må spise rovfisk. En rovfisk er en større fisk der lever af andre fisk. Eksempler på disse er haj, tun, helleflynder, rokke, oliefisk, sværdfisk, sandart, geder og aborre. Du må max spise en dåse tun om ugen, fordi dåsetun er lavet af små tun. Man skal helst helt undgå dåsetun lavet af hvid tun og albacore tun.

Frugt og grønt

Du skal nå ‘seks om dagen’, så derfor må du spise alt det grønt du vil.

Der er ingen regel uden undtagelser, så her kommer lige et par stykker, som ikke tæller med i ‘seks om dagen’ regnestykket:

 • Avocado indeholder lidt for meget fedt til at man må spise uanede mængder
 • Champignon indeholder toksiner og det anbefales at spise maks 1-2 kg om året
 • Nødder og tørret frugt tæller ikke med, da hhv. fedt og sukker indholdet er for højt

Frugt hører også med i ‘seks om dagen’. Højst halvdelen må komme fra frugt, det vil sige maks tre stykke frugt om dagen. Juice tæller også – et glas er lig med et stykke frugt, men man må kun udskifte 1 stykke frugt med juice, om dagen. Frugten har også flere fibre og vitaminer end juice, så den friske frugt er bedst.

De grøntsager som du skal blive bedre til at spise flere af er de grove – dem med mange fibre, som rodfrugter, kål og bælgfrugter.

29250105_624349524572862_8298185727099797504_n
Brug frugt eller bær til din morgenmad

Tips til at spise mere frugt og grønt:

 • Inkluder frugt og grønt i alle måltider
  • Put frugt på din morgen mad – det kan være friske bær eller banan og æble. Det gør havregrynene mere spændende.
  • Lav grøntsags stave til madpakken.
  • Brug grøntsager i diverse sammenkogte retter – de kan skjules ved at rive dem fint, erstat det traditionelle salatblad med kål, brug rodfrugter som chips og lav grøntsagssuppe.
  • Dessert kan være et stykke frugt, frugtgrød, eller frugt salat.

   breakfast-1804436_960_720
   Prøv forskellige dips til grøntsagsstænger eller groft brød
 • Spis frugt og grøntsager som snaks – også foran tv’et 😉
  • For at gøre dem mere interessante kan de spises med dip til – humus, tapernade, creme fraise dip (med lavt fedt indhold). Du kan eksperimentere med  dine egne krydderier og få din egen signatur dip..

 

Det du ska spise mindre af:

Mættet fedt, salt og sukker.

Mættet fedt er det fedt der giver større risiko for livsstilssygdomme. Den nemmeste måde at se hvad der er mættet fedt er ved at se på konsistensen af fedtstoffet. Jo hårdere fedtstof, jo mere mættet fedt indeholder det. Er det flydende som vegetabilske olier, er det primært umættet fedt. Vælg derfor olie og flydende margarine i stedet for smør og hård margarine.

Hvis du gerne vil reducere det mættede fedt endnu mere kan du:

 • Spise humus og pesto som smør både på brødet og til kartoflerne
 • Brug mayonnaise på sandwichen i stedet for smør
 • Vælg magret kød som kylling og kød der har lavere fedt procent end 10%
 • Spis højst 500 g tilberedt kød om ugen
 • Vælg magre mejeriprodukter, brug skummetmælk, skyr eller hytteost i stedet for den fede cremefraiche.

Salt øger blodtryk og risiko for hjertekarsygdomme. Vi danskere får nærmere 10g om dagen mod de anbefalet ca 6g salt om dagen. Salt får vi hovedsaglig fra forarbejdet mad som brød, pålæg, ost og færdigretter.

salt
Brug krydderier i stedet for at tilsætte salt

Tips til reducering af salt indtag:

 • Bruge dine rester fra middagen dagen før til pålæg
 • Lav maden fra bunden
 • Krydre maden med andre krydderier end salt, da salt er en smagsforstærker, og vi ofte tilsætter den når vi ikke synes maden smager af noget.
 • Reducer din salt mængde gradvist. Har du først vænnet dig til en stor mængde salt skal man afvænnes igen.

Sukker er et af de mest omdiskuteret områder indenfor kost. Hvis du som voksen skal have 2000 kalorie om dagen må du maksimalt få 50g tilsat sukker.

Sodavand og saft indeholder en del sukker, ligesom kager, is og slik også gør. Problemet her er, at vi udmærket godt ved, at vi ikke må men det er svært at lade det være – for det smager jo så godt.

Et lille tip er at gå ind på kostrådenes ugeplan – der har de gode ideer til hvordan man kan få lidt sødt ind i hverdagen uden at det bliver for meget.

Andre tips:

frugt
Lav din egen frugt is til at stille den søde sult
 • Spis frugt i stedet for andre søde sager
 • Lad være med at have søde sager i huset – så kan man ikke spise det
 • Køb en god urtete der indholder lakridsrod, det får den til at smage sødt. Men husk at den ikke skal indeholde almindelig te for så indeholder den også koffein – så kan du undgå at det går ind i dit koffein regnskab på 2-3 kopper. Vores personlige favorit er Cool Mint te.

At vælge de rigtige produkter:

Magret kød og kødpålæg, magre mejeriprodukter samt vand

Magert kød og kødpålæg indeholder mindre mættet fedt. Tilgengæld indeholder det stadig proteiner, mineraler og jern som kroppen har behov for.

Tips til at vælge de rigtige kød og kødpålægs produkter:

 • Vælg kød og kødprodukter med maks. 10 % fedt.
 • Spis højst 500 gram tilberedt kød om ugen fra okse, kalv, lam eller svin.
  • Det svarer til to – tre middage om ugen og lidt kødpålæg.
 • Vælg fjerkræ, fisk, æg, grønsager eller bælgfrugter de øvrige dage og som pålæg.

Magre mejeriprodukter er en god kilde til proteiner, vitaminer og mineraler, blandt andet kalk som er vigtigt under graviditeten.

Tips til at vælge de rigtige magre mejeriprodukter:

 • Vælg skummet, mini eller kærnemælk som har maks. 0,7% fedt.
 • Vælg oste med maks. 17% fedt (30+).
 • Begræns brug af mejeriprodukter med højt fedtindhold, fx fløde og smør.

Vand er det bedste at drikke. På en almindelig dag i Danmark hvor det ikke er specielt varmt er det nok at drikke 1-1,5 liter vand om dagen.

glass-2336617_960_720
Husk at drikke 1 – 1,5 L vand om dagen

Vand er langt sundere end sødet drikke og indeholder ingen kalorier. Det er nemt da du bare kan tage det fra vandhanen og det koster stort set ikke noget.

Du skal huske at drikke mere på de varme dage og hvis du ammer er det vigtigt at du drikker når du er tørstig. Kroppen er god til at regulere behovet for ekstra væske og fortæller dig det ved at signalere tørst. Men du kan godt regne med at du skal drikke i hvert fald 600-700 ml mere når du ammer. Husk at både te og kaffe tæller med i regnskabet for væske.


At spiser for to

Som sidste råd skal du huske at du ikke skal spise for to 😉 Den mængde du skal tage på i din graviditet afhænger af dit udgangs punkt. Jo mindre du vejer jo mere må du tage på.

 • BMI 18,5                           13-18 kg
 • BMI 18,5-24,9                   10-15 kg
 • BMI 25-29,9                       8-10 kg
 • BMI 30+                              6-9 kg

Kender du ikke dit BMI kan du udregne det ved at kende din højde og din vægt inden du blev gravid. Det kan du gøre ved at google BMI så kan du indsætte din højde og vægt og så udregner den din BMI for dig.

For at undgå at spise for meget kan man som tommelfinger regel sige, at i den tidlige graviditet skal man spise ca 100 kalorier ekstra om dagen.

 • Det svarer til 2 stykker frugt eller
 • Lidt humus og en gulerod eller
 • Et stykke knækbrød med smør og syltetøj.

Herefter stiger behovet jævnt frem til det tredje trimester. Her ender det på et ekstra kalorie indtag på 500 kalorier.

 • Det svarer til et stykke frugt, et stykke rugbrød med ost og en grovbolle med pålæg af en slags.

Vi håber at denne lille guide kan hjælpe dig til at træffe nogle gode mad valg!

På gensyn, Anna og Lise 🙂

 

Godt nyt for hjertelydsbamserne!

Hjertelydsbamsen er tilbage i København!

29216224_624411777899970_3220971373144834048_o.jpg
Hjertelydsbamser kan købes med standard hjertelyd eller egen hjertelyd.       Book din tid her

ENDELIG efter lang tids kæmpen frem og tilbage, kan vi nu igen lave de søde hjertelydsbamser i København! Efter vi fik en ny super-scanner i januar måned, har det i den grad drillet at få lyden til at virke ordenligt og det har givet Marianne (vores scanningsjordemoder i København) endnu flere grå hår 😉

I går havde vi en professionel lydtekniker ude for tredje gang og Pia var taget fra Aarhus til København, for nu skulle det altså bare virke. Vi havde inviteret to tålmodige gravide til at komme og lægge mave og hjertelyd til. Så fra nu af kan I endelig bare booke tid til at få lavet en hjertelydsbamse med jeres barns helt egen hjertelyd! Husk dog, at det kun er Marianne som laver bamserne i København, indtil videre.

På gensyn,
Kristina – Jordemoder studerende

De 4 vigtigste vitaminer og mineraler i graviditeten

Når man bliver gravid sker der store forandringer i kroppen og der skal lidt flere byggesten til at skabe det lille nye barn. Derfor er det vigtigt at få de ekstra vitaminer og mineraler der er brug for.

En god og varieret kost bidrager med størstedelen af det kroppen har brug for, så der er kun 4 vitaminer og mineraler man skal være ekstra opmærksom på:

 • Folat
 • Kalk
 • D-vitamin
 • Jern

Folsyre

Folsyre er det en god ide at starte på allerede når man tænker på at blive gravid. Ifølge en rapport over danskernes kostvaner får den gennemsnitlige danske kvinde i den fertile alder ikke nok folat til at dække behovet under en graviditet. Folat er med til at danne ny DNA til celler. Ved at sikre dig at du får nok folsyre nedsætter du risikoen for, at dit barn fødes med sjældne neuralrørslidelse som rygmarvsbrok.

Det er vigtigt at få et dagligt indtag på 400 mikrogram. Derfor anbefaler sundhedsstyrelsen et kosttilskud fra graviditeten planlægges til og med 12. uge.

Du skal ikke være bekymret hvis du ikke fik taget et tilskud af folat fra begyndelsen. Du får det også gennem kosten. For eksempel har grønne grøntsager, bønner, linser og appelsin et højt indhold af folsyre. Men kosten har ikke et tilstrækkelig indhold og det er derfor vigtigt at tage et tilskud så snart man opdager man er gravid.

beans-260210_640
Folsyre – Bønner er en god kilde til folsyre.

 

Kalk

Kalk, er et af de mineraler som er nemme at få gennem kosten, hvis du vel og mærke spiser mælkeprodukter. Kalk er vigtigt for dig og dit barn, da det bruges til at opbygge knogler.

Du skal spise hvad der svarer til 1/2 liter mælkeprodukter dagligt, som rent praktisk vil svare til 1 glas mælk, 1,5 dl yoghurt eller lignende til morgenmad samt 2 skriver ost på brød.

Hvis du ikke spiser mælkeprodukter anbefaler sundhedsstyrelsen et tilskud på 500 mg kalk dagligt fra graviditetens start og til fødslen.

Det er vigtigt at huske, at du har et større behov for kalk under graviditeten og derfor skal have 1/2 liter mælkeprodukter eller 500 mg tilskud udover det kalk der naturligt er i din kost. Du kan blandt andet finde kalk i grønne grøntsager som kål, spinat og bønner samt nødder, havregryn og kerner.

milk-1887234_640
Kalk – mælkeprodukter er en god kilde til kalk.

 

D-vitamin

Sundhedsstyrelsen anbefaler D-vitamin tilskud på 10 mikrogram dagligt gennem hele graviditeten. Du har brug for D-vitamin for at kunne optage dit daglige kalk.

D-vitamin fungerer som en reguleringsmekanisme der sørger for, at der altid er nok kalk i blodet. Enten ved at øge optaget af kalk fra maden i tarmene, eller ved at frigøre kalk fra knoglerne.

Hvis du har mangel på D-vitamin under graviditeten vil barnet blive født med D-vitamin mangel.

D-vitamin får vi i sommermånederne fra solens stråler. Husk at det er vigtigt at beskytte sig, hvis man opholder sig i solen i mere end 10-15 minutter af gangen når man er ude mellem kl 12-15. Skal du spise dig til lidt ekstra D-vitamin skal du spise æg, kylling, opdrættet laks, torsk eller sild.

salmon-518032_640
D-vitamin – Fede fisk indeholder mest D-vitamin.

Jern

Jern er vigtig i forbindelse med at danne røde blod celler og opbygge et jern depot til dit barn. Under graviditeten stiger antallet af røde blodceller med 20-30 %.

Sundhedsstyrelsen anbefaler 40-50 mg jern om dagen fra uge 10. Hvis din jern tablet ikke indeholder c-vitamin, bør du tage din jern tablet med et glas appelsinjuice, om aftenen inden du går i seng. C-vitaminen i appelsinjuicen øger optaget af jern.

Hvis du lider meget af kvalme kan du godt vente med at tage et jerntilskud til kvalmen nedsættes eller allersenest senest uge 18.

orange-320721_640
Jern – optaget øges hvis man spiser c-vitamin samtidig.

Hvad skal jeg gøre?

Sundhedsstyrelsen anbefaler gravide at tage en gravid multivitamin som ikke indeholder jern. De fleste multivitaminer til gravide indeholder kalk men fordi kalk har en negativ effekt på optagelsen af jern, bør den ikke tages sammen med jern tilskud. Du kan derfor tage din multivitamin og evt kalk hvis du har brug for det om morgen sammen med din morgenmad og din jern tablet med appelsinjuice inden sengetid.

På gensyn, Anna og Lise 😉

Kilde: Sundhedsstyrelsen

 

 

Så er vi i gang….

Vi har været langt omkring og er nu endt her på bloggen. Pia har opfordret os til at skrive indlæg her og den udfordring vil vi med glæde tage op. Vi glæder os så meget til at dele vores verden med jer og håber I vil følge os her på Pias blog.

Nu har vi skrevet VI – og hvem er VI så?

Jeg hedder Anna jeg er gift med Morten og sammen har vi to børn, der forhåbentlig starter på videregående uddannelser inden for et år eller to – no pressure 😉 Jeg bor i down town Aarhus og nyder livet i byen.

Jeg hedder Lise. Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste Andreas i en lejlighed i Aarhus C. Vi glæder og til at falde ordentlig på plads så vi kan få tid til at bruge Aarhus mange tilbud.

Som Pia skrev er vi studerende på VIA university college og er i gang med vores sidst år af professions bachelor uddannelsen, Global Nutrition and Health. Vi er derfor igang med at afprøve vores evner i at kommunikere vores viden om kost og sundhed. Vi har arbejdet meget med at finde ud af hvor vi kan møde jer gravide bedst og vi er kommet frem til at der er mange af jer der søger jeres viden igennem blogs – så det må vi jo også prøve 🙂

Efter en lang og forvirret tur på google er vi totalt overbevist om at det kræver mere end kort og kompas at finde rundt i junglen af DO’s and DON’Ts for gravide. Vi vil gøre vores bedste for at navigere jer sikkert igennem.

Vores plan er at give jer vores professionelle syn på det der røre sig inden for kost og sundhed. Vi vil også komme med opskrifter og links til gode artikler. Hvis der er noget i er i tvivl om og gerne vil høre mere om så skriv til os så ser vi på det 😉

 

 

 

 

En dag i mit liv

Jeg må indrømme, jeg elsker virkelig mit arbejde. Som jordemoder på 29. år nyder jeg det stadig hver eneste dag. Jeg bliver stadig lige medrevet af opture og nedture i løbet af min dag.

Da jeg kom ind til klinikken var Anna og Lise allerede kommet. De er mine studerende fra Global Nutrition and Health uddannelsen på VIA University College. De skal være hos mig i 10 uger og er i fuld gang med at etablere diverse kost og sundheds formidlingstiltag. Det er så hyggeligt, at der er mere liv i klinikken. Og selvom de skal være sundhedseksperter, kan de stadig godt spise lidt kage fra La Cabra med mig i ny og næ 😉

Idag har været en god dag. Der var både booket tidlige scanninger, kønsscanninger, nifty tests, samt 3d scanninger. Der var både nye ansigter og kendte ansigter. Faktisk har jeg en del stamkunder. Jeg føler mig enormt priviligeret at få lov til at følge med i så mange betydningsfulde stunder. De fleste gange er en scanning en god oplevelse, men nogle gange sker udviklingen ikke som den skal. Det er en intens oplevelse og der skal selvfølglig være plads til at være ked ad det, og det er vi så sammen, i en stund. Uden at lade angsten og utrygheden få overtaget taler vi så om hvad næste skridt eller overvejelse kan være. Det vil jeg skrive om en anden gang.

Det var så også min tur til at lave mad i dag. Aarstidernes kasse var opbrugt, hvilket betød jeg selv skulle finde på noget, puha. Jeg tænkte jeg havde fuldstændig styr på det. Vi skulle have en god nærende grøntsagssuppe og som supplement ville jeg købe en pizza fra Oles pizza – simpelt og lækkert. 1-2-3. Så kommer jeg hjem og pakker alle mine indkøb ud. S… hvor er pizzaen? Neeej. Har jeg virkelig glemt den i butikken? Jeg måtte krybe til bekendelse og ringe for at høre om de stadig havde min pizza. De var vældig overbærende men måtte meddele mig at de ikke havde min pizza. Hvor var den så? Ikke desto mindre var damen jeg taler med ekstrem serviceminded og tilbød at forære mig en ny. Jeg satte mig i bilen og kørte straks til Kvickly Ry. Da jeg nærmede mig så jeg noget der lå og flød på vejen. Åhhh.. nej – min pizza! En ting var helt sikkert bunden var fuldstændig flad, men er det ikke sådan pizzabunde skal være? 🙂

Nuvel, – alt endte godt.